آتش سوزی در پایانه مرزی ماهیرود در داخل افغانستان
آتش سوزی در پایانه مرزی ماهیرود در داخل افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی صبح امروز شنبه در دو مخزن سوخت در مرز ماهیرود روی داده است، علی اکبر مزیدی مدیر پایانه مرزی ماهیرود در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این آتش سوزی در داخل خاک افغانستان و مربوط به آتش گرفتن دو مخزن ذخیزه سوخت به حجم ۵۰۰ هزار لیتر است. در ماه […]

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی صبح امروز شنبه در دو مخزن سوخت در مرز ماهیرود روی داده است، علی اکبر مزیدی مدیر پایانه مرزی ماهیرود در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این آتش سوزی در داخل خاک افغانستان و مربوط به آتش گرفتن دو مخزن ذخیزه سوخت به حجم ۵۰۰ هزار لیتر است.

در ماه جاری همچنین یک مورد آتش سوزی دیگر نیز در مرز ماهیرود رخ داده بود.

خراسان جنوبی به طول ۳۳۱ کیلومتر با افغانستان در چهار شهرستان سربیشه، نهبندان، درمیان و زیرکوه مرز مشترک دارد که مرز ماهیرود فعال‌ترین آنها است.