آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله‌ای به قیمت ۴۲,۴۴۶ تومان رسید، دلار حواله نیز به قیمت ۳۸,۵۸۰ تومان رسیده است، یورو اسکناس به قیمت ۴۵,۳۸۷ تومان مبادله و یورو حواله به قیمت ۴۱,۲۶۰ تومان رسید. قیمت درهم اسکناس در محدوده ۱۱۵۵۸ رونمایی شده و قیمت حواله درهم به ۱۰,۵۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در بازار مبادله‌ای به قیمت ۴۲,۴۴۶ تومان رسید، دلار حواله نیز به قیمت ۳۸,۵۸۰ تومان رسیده است، یورو اسکناس به قیمت ۴۵,۳۸۷ تومان مبادله و یورو حواله به قیمت ۴۱,۲۶۰ تومان رسید.
قیمت درهم اسکناس در محدوده ۱۱۵۵۸ رونمایی شده و قیمت حواله درهم به ۱۰,۵۰۰ تومان رسید.