آخرین قیمت دلار و یورو ۲۷ دی ۱۴۰۱
آخرین قیمت دلار و یورو ۲۷ دی ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۹,۹۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۳,۰۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت دلار در سامانه نیما به ۲۸,۵۰۰ تومان رسید، دلار در بازار هرات به قیمت ۴۱,۰۰۰ تومان رسیده و در سلیمانیه نیز به قیمت ۴۲,۲۴۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۹,۹۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۳,۰۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت دلار در سامانه نیما به ۲۸,۵۰۰ تومان رسید، دلار در بازار هرات به قیمت ۴۱,۰۰۰ تومان رسیده و در سلیمانیه نیز به قیمت ۴۲,۲۴۰ تومان رسید.