آخرین قیمت سکه و طلا در بازار آزاد؛ سکه امامی ۱۶میلیون شد
آخرین قیمت سکه و طلا در بازار آزاد؛ سکه امامی ۱۶میلیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش قیمت انس طلا در بازار جهانی قیمت سکه افزایش یافته است، سکه قیمت امروز حباب سکه امامی ۱۶۰.۰۵۰.۰۰۰ ۱۴.۱۴۰.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۱۵۱.۴۵۰.۰۰۰ ۵.۵۹۰.۰۰۰ نیم ۸۸.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵.۵۶۰.۰۰۰ ربع ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ گرمی ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۰۲۰.۰۰۰ همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۷۷۱.۴۲ دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش قیمت انس طلا در بازار جهانی قیمت سکه افزایش یافته است،

سکه
قیمت امروز
حباب

سکه امامی
۱۶۰.۰۵۰.۰۰۰
۱۴.۱۴۰.۰۰۰

سکه بهار آزادی
۱۵۱.۴۵۰.۰۰۰
۵.۵۹۰.۰۰۰

نیم
۸۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۵.۵۶۰.۰۰۰

ربع
۵۸.۵۰۰.۰۰۰
۲۲.۰۰۰.۰۰۰

گرمی
۳۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵.۰۲۰.۰۰۰

همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۷۷۱.۴۲ دلار رسید.