آغاز همکاری سفارت جمهوری اسلواکی در تهران با یک مرکز خیریه
آغاز همکاری سفارت جمهوری اسلواکی در تهران با یک مرکز خیریه

به گزارش ایسنا، در جریان بازدید لادیسلاو بالک سفیر جمهوری اسلواکی در ایران از مرکز خیریه زنجیره‌ امید یک تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ده‌ هزار یورو جهت درمان کودکان پناهنده در ایران به امضا رسید. در این بازدید مریم مرعشی مدیرعامل و مؤسس زنجیره‌ امید ضمن قدردانی از اقدامات سفیر جمهوری اسلواکی در ایران، مراتب […]

به گزارش ایسنا، در جریان بازدید لادیسلاو بالک سفیر جمهوری اسلواکی در ایران از مرکز خیریه زنجیره‌ امید یک تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ده‌ هزار یورو جهت درمان کودکان پناهنده در ایران به امضا رسید.

62164344 - آغاز همکاری سفارت جمهوری اسلواکی در تهران با یک مرکز خیریهدر این بازدید مریم مرعشی مدیرعامل و مؤسس زنجیره‌ امید ضمن قدردانی از اقدامات سفیر جمهوری اسلواکی در ایران، مراتب تقدیر و تشکر  خود را از حمایت دولت جمهوری اسلواکی عنوان کرد. همچنین کودکان بیمار مستقر در اقامتگاه مرکز خیریه زنجیره‌ امید با اهدای گل به همسر سفیر از حضور و حمایت آنها قدردانی کردند.

انتهای پیام

منبع