ابراز همدردی ایران در پی درگذشت رئیس‌جمهور تانزانیا
ابراز همدردی ایران در پی درگذشت رئیس‌جمهور تانزانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی درگذشت رئیس جمهور تانزانیا، مراتب تاثر و تاسف دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران را به ملت و دولت تانزانیا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی درگذشت رئیس جمهور تانزانیا، مراتب تاثر و تاسف دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران را به ملت و دولت تانزانیا اعلام کرد.