ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورزش» / اعلام ۸۱ ردیف قانون و حکم منسوخ!
ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورزش» / اعلام ۸۱ ردیف قانون و حکم منسوخ!

به گزارش ایسنا، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش که در جلسه علنی مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۵۷۴ مورخ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. در ابلاغیه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور آمده است: در […]

به گزارش ایسنا، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش که در جلسه علنی مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۵۷۴ مورخ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

در ابلاغیه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش» که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمن ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۲۵۸۵ـ۵۰ مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی واصل شد، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

62245477 - ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورزش» / اعلام ۸۱ ردیف قانون و حکم منسوخ!

62245478 - ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورزش» / اعلام ۸۱ ردیف قانون و حکم منسوخ!

ماده‌­واحده ـ از تاریخ لازم‌­الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌شود.

به منظور مشاهده فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش می‌توانید اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام

منبع