به گزارش ایسنا به نقلاز «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر تعیین دستگاه های مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با قرقیزستان، افغانستان، عراق، کامبوج، بروندی، مالی، ارمنستان و یمن موافقت کرد. انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقلاز «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر تعیین دستگاه های مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با قرقیزستان، افغانستان، عراق، کامبوج، بروندی، مالی، ارمنستان و یمن موافقت کرد.
انتهای پیام