اتفاق ناخوشایند برای کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در لیگ چین
اتفاق ناخوشایند برای کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در لیگ چین

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران همراه با سیچوآن در لیگ چین حضور دارد که در آخرین بازی نیز همراه با این تیم در ۱۹ دقیقه بازی، آمار ۱۳ امتیاز، ۱۰ ریباند و ۷ پاس منجر به گل را ثبت کرد. کاپیتان پرافتخار بسکتبال ایران از ناحیه آشیل پا مصدوم شده است […]

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران همراه با سیچوآن در لیگ چین حضور دارد که در آخرین بازی نیز همراه با این تیم در ۱۹ دقیقه بازی، آمار ۱۳ امتیاز، ۱۰ ریباند و ۷ پاس منجر به گل را ثبت کرد.
کاپیتان پرافتخار بسکتبال ایران از ناحیه آشیل پا مصدوم شده است و فردا تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.