اجرای ۲۰ طرح پایلوت هوشمندسازی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی
اجرای ۲۰ طرح پایلوت هوشمندسازی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین فرازمند گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های آبیاری هوشمند، مرغداری هوشمند، دامداری هوشمند، مزرعه هوشمند، باغ هوشمند و گلخانه هوشمند است. وی افزود: تکنولوژی آبیاری هوشمند که یک سیستم نرم افزاری است به تأیید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده و به زودی وارد […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین فرازمند گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های آبیاری هوشمند، مرغداری هوشمند، دامداری هوشمند، مزرعه هوشمند، باغ هوشمند و گلخانه هوشمند است.

وی افزود: تکنولوژی آبیاری هوشمند که یک سیستم نرم افزاری است به تأیید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده و به زودی وارد عرصه می‌شود.

فرازمند اظهار داشت: تکنولوژی‌های بکار رفته در هر یک از طرح‌های پایلوت هوشمندسازی در صورت مشخص شدن نتایج مثبت ان به معاونت‌های اجرایی برای ورود به عرصه از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی می‌شود.

وی، استفاده از اینترنت اشیا را از مهمترین بخش کشاورزی هوشمند خواند و گفت: هدف ما در ستاد هوشمندسازی این است که کشاورزی به صورت دقیق و هوشمند انجام شود و از این رو برای ارتقای اینترنت اشیا تلاش می‌کنیم.

دبیر ستاد هوشمندسازی کشاورزی ادامه داد: استفاده از اینترنت اشیا در بخش کشاورزی به بهره برداران در تصمیم گیری در زمینه‌هایی همچون مقدار آبیاری و رطوبت و دمای مورد نیاز گیاه کمک می‌کند.

وی در همین حال به راه اندازی مرکز پایش اطلاعات کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: این مرکز، کل اطلاعات بخش کشاورزی را جمع آوری و روی آن تحلیل می‌کند و خروجی آن به زیر بخش‌های اجرایی اعلام می‌شود.

فرازمند افزود: مرکز پایش اطلاعات کشاورزی در نیمه نخست امسال راه اندازی خواهد شد.