احتمال وقوع مه گرفتگی در اغلب نقاط خوزستان
احتمال وقوع مه گرفتگی در اغلب نقاط خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی از امروز تا صبح سه شنبه جو پایداری برای استان خوزستان پیش بینی می‌شود. وی افزود: در این مدت به علت ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی و افت نسبی دما و رطوبت ناشی از بارش‌های اخیر پدیده غالب در اکثر نقاط استان […]

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی از امروز تا صبح سه شنبه جو پایداری برای استان خوزستان پیش بینی می‌شود.
وی افزود: در این مدت به علت ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی و افت نسبی دما و رطوبت ناشی از بارش‌های اخیر پدیده غالب در اکثر نقاط استان مه یا مه رقیق خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: موج بعدی بارندگی از اواسط روز سه شنبه تا اواسط روز چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۲۰ و دهدز با ۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۱۷.۵ و حداقل به ۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.