احداث کنارگذر خوانسار به ۲۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
احداث کنارگذر خوانسار به ۲۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

بهزاد شاهسوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به واقع شدن شهر خوانسار در منطقه کوهستانی و فاقد کمربندی بودن آن، همچنین وجود مشکلات و نارضایتی‌های مردم از عبور کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین از داخل شهر پروژه کنار گذر خوانسار در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه طول کل مسیر […]

بهزاد شاهسوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به واقع شدن شهر خوانسار در منطقه کوهستانی و فاقد کمربندی بودن آن، همچنین وجود مشکلات و نارضایتی‌های مردم از عبور کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین از داخل شهر پروژه کنار گذر خوانسار در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طول کل مسیر کنارگذر خوانسار ۱۹ کیلومتر است، افزود: در حال حاضر سه کیلومتر از آن با عرض مسیر سواره رو ۱۵ متر و عرض اساس تمام شده ۲۶ متر در دست اجرا قرار دارد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص احجام کارشده در این میزان از پروژه به یک میلیون و ۵۳۰ هزار مترمکعب خاکبرداری اشاه کرد و گفت: تاکنون ۱۱۰ میلیارد ریال برای این بخش از پروژه هزینه شده است.
شاهسوندی افزود: احجام باقیمانده مسیر شامل ۷۰۴ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب زیراساس و اساس، ۹۶۹ هزار مترمکعب خاکریزی، ۳۵۰ تن آرماتوربندی و ۷۹ هزار و ۳۴۴ تن آسفالت است.
وی خاطرنشان کرد: مطابق با فهرست بهای سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز برای این پروژه مبلغ ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.