استرس مضاعفِ ورزشکاران المپیکی/ چشم مدال‌آوران به میدان فردوسی!
استرس مضاعفِ ورزشکاران المپیکی/ چشم مدال‌آوران به میدان فردوسی!

به گزارش خبرنگار مهر، «پاداش پای سکو» امتیاز ویژه ای است که کمیته ملی المپیک برای بازی‌های المپیک آن را در اختیار مدال آوران این بازی‌ها قرار می‌دهد. این پاداش مجزا از پاداشی است که توسط وزارت ورزش و طبق آئین نامه تجلیل از قهرمانان برای مدال آوران المپیک در نظر گرفته می‌شود و به […]

به گزارش خبرنگار مهر، «پاداش پای سکو» امتیاز ویژه ای است که کمیته ملی المپیک برای بازی‌های المپیک آن را در اختیار مدال آوران این بازی‌ها قرار می‌دهد. این پاداش مجزا از پاداشی است که توسط وزارت ورزش و طبق آئین نامه تجلیل از قهرمانان برای مدال آوران المپیک در نظر گرفته می‌شود و به اصطلاح «داغِ داغ» در همان محل بازی‌های المپیک و بلافاصله بعد از مدال آوری به صاحب مدال اهدا می‌شود.

از همین رو اهمیت «پاداش پای سکو» و تصمیمی که برای تعیین میزان آن گرفته می‌شود بسیار قابل توجه ورزشکارانی است که مسافر المپیک هستند و جزو شانس‌های کسب مدال در این بازی‌ها به حساب می آیند حتی اگر رقم جدید تعیین شده برای آن برابری داشته باشد با دوره پیشین المپیک و رقم مصوب در آن دوره بازی‌ها!

این اتفاقی است که در رابطه با بازی‌های المپیک توکیو و تعیین پاداش پای سکو برای آن رخ داده است؛ برای این دوره بازی‌ها رقمی مصوب شده که نه تنها «دو برابر» دوره پیشین بازی‌های المپیک نیست بلکه کاملاً با آن یکسان است.

طبق آنچه در نشست اخیر اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در رابطه با پاداش پای سکوی مدال آوران المپیک توکیو به تصویب رسیده ١٠ هزار دلار پاداش طلایی‌های این دوره بازی‌ها خواهد بود ضمن اینکه برای ورزشکارانی که صاحب مدال نقره و برنز شوند هم به ترتیب ٥ هزار و ٣٥٠٠ دلار پاداش در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که پنج سال پیش مدال آوران المپیک ریو هم مشابه همین پاداش را دریافت کرده بودند. خبرگزاری مهر اردیبهشت ماه سال ٩٥ در مطلبی با عنوان «جایزه ١٠، ٥ و ٣ هزار دلاری برای مدال آوران المپیک ریو» مصوبه هیات اجرایی وقت کمیته ملی المپیک در این زمینه را اطلاع رسانی کرده بود.

بنابراین «عدد مصوب» به عنوان پاداش پای سکو برای مدال آوران توکیو با عددی که پنج سال پیش برای مدال آوران ریو مصوب شد، تفاوتی ندارد اگرچه در محاسبات ریالی افزایش قابل توجهی به چشم می‌آید که به دلیل نرخ ارز و افزایش زیاد آن است.

بر این اساس و به طور مثال بر اساس نرخ امروز ارز، معادل ریالی ١٠ هزار دلاری که به عنوان پاداش پای سکوی مدال آوران توکیو در نظر گرفته شده بیش از ٢٥٠ میلیون تومان می‌شود در حالی که معادل ریالی ١٠ هزار دلار پاداش طلایی‌های ریو بر اساس نرخ پنج سال پیش ارز حدود ٣٥ میلیون تومان بود.

در هر صورت اینکه مسئولان امروز کمیته ملی المپیک برای مدال آوران المپیک ٢٠٢٠ و به لحاظ ریالی مسئولیت پرداخت پاداشی سنگین‌تر از المپیک ریو را به گردن گرفته‌اند البته بدون اینکه رقم آن را «دو برابر» کرده باشد.

در این شرایط مدال آوران و قهرمانان ورزشی زمانی که در توکیو هستند باید چشم و گوششان به نوسان قیمت ارز در میدان فردوسی باشد تا ببینند به خاطر این نوسان ارزش پاداششان کم شده است یا افزایش پیدا کرده است!