اسپیس ایکس ۲۶۳۰ کیلوگرم بار را به ایستگاه فضایی بین المللی برد
اسپیس ایکس ۲۶۳۰ کیلوگرم بار را به ایستگاه فضایی بین المللی برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک فالکون ۹ با دو بوستر کپسول CRS-۲۵ را نیمه شب گذشته به وقت گرینوویچ به فضا برد. ۲.۵ دقیقه پس از پرتاب، بوستر اول موشک از آن جدا شد. اما بوستر دوم همراه کپسول به مسیر خود ادامه داد. بوستر اول موشک حدود ۷.۵ دقیقه پس […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک فالکون ۹ با دو بوستر کپسول CRS-۲۵ را نیمه شب گذشته به وقت گرینوویچ به فضا برد. ۲.۵ دقیقه پس از پرتاب، بوستر اول موشک از آن جدا شد. اما بوستر دوم همراه کپسول به مسیر خود ادامه داد.

بوستر اول موشک حدود ۷.۵ دقیقه پس از پرتاب به طور ایمن روی پهپاد کشتی در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد.

کپسول دراگون یک و نیم روز در فضا به مسیر خود ادامه می دهد تا به مقصد برسد. طبق برنامه ریزی ها قرار است CRS-۲۵ ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه به وقت گرینوویچ روز شنبه در کنار ایستگاه فضایی بین المللی پهلو بگیرد.

ابتدا قرار بود این کپسول یک ماه قبل به فضا پرتاب شود، اما عملیات مذکور به دلیل رصد. اختلالی در سیستم پیشرانش CRS-۲۵ به تاخیر افتاد.

4212226 - اسپیس ایکس ۲۶۳۰ کیلوگرم بار را به ایستگاه فضایی بین المللی برد

کپسول مذکور ۲۶۳۰ کیلوگرم بار شامل تجهیزات علمی و ذخایر را به ایستگاه فضایی بین المللی می رساند. محموله مذکور شامل تجهیزاتی برای ۴۰ تحقیق علمی است که هم اکنون در ایستگاه فضایی در حال انجام هستند. درکنار این موارد، مواد غذایی تازه نیز به فضا ارسال شده اند.

این بیست و پنجمین عملیات ارسال محموله ای است که اسپیس ایکس برای ناسا انجام می دهد. قرار است کپسول ۳۳ روز در فضا باقی بماند و سپس همراه محموله ای شامل نمونه ها و تجهیزات مربوط به ۵۰ تحقیق علمی، زباله و غیره به زمین بازگردد.

منبع