اشتباه تاریخی برخی کشورهای عربی از نگاه یک دیپلمات ارشد ایرانی
اشتباه تاریخی برخی کشورهای عربی از نگاه یک دیپلمات ارشد ایرانی

به گزارش ایسنا، حمید رضا دهقانی، در صفحه توییتر خود با اشاره به فرار رسیدن روز ملی خلیج فارس و انتشار برخی از نقشه های قدیمی که در آن بر نام خلیج فارس تاکید شده است، نوشت: ‏«یکی از اشتباهات تاریخی برخی کشورهای عربی، آن است که به بهانه اختلاف با جمهوری اسلامی ایران، و […]

به گزارش ایسنا، حمید رضا دهقانی، در صفحه توییتر خود با اشاره به فرار رسیدن روز ملی خلیج فارس و انتشار برخی از نقشه های قدیمی که در آن بر نام خلیج فارس تاکید شده است، نوشت: ‏«یکی از اشتباهات تاریخی برخی کشورهای عربی، آن است که به بهانه اختلاف با جمهوری اسلامی ایران، و بر خلاف تمامی اسناد معتبر تاریخی و بین المللی، نام خلیج فارس که میراث تمدنی و ملی ایرانیان و سند مورد پذیرش جهانیان در طول تاریخ است را تحریف و از نام جعلی استفاده می کنند.»

انتهای پیام

منبع