اصولی: نتیجه جلسه ما ابقای اسکوچیچ بود
اصولی: نتیجه جلسه ما ابقای اسکوچیچ بود

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، احسان اصولی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی این فدراسیون در مورد وضعیت تیم ملی اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با کمیته فنی بحث‌های مفصلی برگزار و نقطه‌نظرات عزیزان مطرح شد، بعد از آنهم […]

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، احسان اصولی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی این فدراسیون در مورد وضعیت تیم ملی اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با کمیته فنی بحث‌های مفصلی برگزار و نقطه‌نظرات عزیزان مطرح شد، بعد از آنهم اعضای هیئت رئیسه براساس مولفه‌هایی که مطرح بود به گفت‌وگو نشستند و در مجموع برآیند و نتیجه این جلسه همانطور که بارها سرپرست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه عنوان کرده بودند،  دراگان اسکوچیچ با توجه به قرارداد و جمعی جهات سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان باقی ماند.

ادامه دارد…

منبع