اطفای حریق در طبقه منفی دو ساختمان ۱۵۳
اطفای حریق در طبقه منفی دو ساختمان ۱۵۳

قدرت‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اطفا حریق در طبقه منفی دوم ساختمان شماره ۱۵۳ در خیابان بهار تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر حریق در طبقه منفی دو اطفا شده و آتش‌نشانان به کانون حریق در طبقه منفی سه رسیدند. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: حجم دود و حرارت […]

قدرت‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اطفا حریق در طبقه منفی دوم ساختمان شماره ۱۵۳ در خیابان بهار تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر حریق در طبقه منفی دو اطفا شده و آتش‌نشانان به کانون حریق در طبقه منفی سه رسیدند.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: حجم دود و حرارت در طبقه منفی سه بسیار زیاد است.
وی اظهار کرد: این ساختمان جز لیست ساختمان‌های ناایمن آتش‌نشانی تهران نبوده است.