اعتراضات گسترده علیه  شبه نظامیان وابسته به آمریکا در سوریه
اعتراضات گسترده علیه  شبه نظامیان وابسته به آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ساکنان روستای الدمخیه الکبیره در حومه شهر قامشلی در شمال سوریه برای اعلام مخالفت خود با اشغالگری آمریکا و ترکیه و اقدامات شبه نظامیان قسد مورد حمایت اشغالگر آمریکایی تجمعی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی اقدامات نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه و […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ساکنان روستای الدمخیه الکبیره در حومه شهر قامشلی در شمال سوریه برای اعلام مخالفت خود با اشغالگری آمریکا و ترکیه و اقدامات شبه نظامیان قسد مورد حمایت اشغالگر آمریکایی تجمعی برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی اقدامات نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها و محاصره ظالمانه علیه مردم سوریه و سرقت نفت سوریه و محصولات کشاورزی را محکوم کردند.

اهالی همچنین خروج نظامیان اشغالگر آمریکا و ترکیه از خاک کشورشان را خواستار شدند.

شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا تلاش می کنند با افزایش فشارها به ساکنان محله های تحت تسلط دولت سوریه، آنها را وادار به کوچ اجباری از این مناطق و با بیرون کردن ساکنان عرب و جایگزینی خانواده های کرد از مناطق عفرین، ترکیه و عراق به تغییر ساختار جمعیتی این شهر اقدام کنند.

این اقدام با حمایت آمریکا به منظور تشکیل یک منطقه کاملاً کردنشین انجام می شود.