اعضای پارلمان شهری در جلسه هم اندیشی حاضر شدند
اعضای پارلمان شهری در جلسه هم اندیشی حاضر شدند

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هم اندیشی امروز عصر اعضای شورای شهر تهران گفت: در جلسه عصر امروز اعضای شورای شهر تهران به بررسی ردیف‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه پرداختند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه هم اندیشی تمام اعضای شورای […]

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هم اندیشی امروز عصر اعضای شورای شهر تهران گفت: در جلسه عصر امروز اعضای شورای شهر تهران به بررسی ردیف‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه پرداختند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه هم اندیشی تمام اعضای شورای شهر تهران حضور پیدا کردند یا خیر گفت: جز دو عضوی که در تهران نبودند اکثریت اعضای شورای شهر تهران در جلسه حاضر شدند و به ساماندهی لایحه بودجه پرداختند.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: پس از بررسی لایحه بودجه در جلسه هم اندیشی مقرر شد تا بودجه در جلسه روز یکشنبه مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد.