افتتاح 7 پایگاه جدید مدیریت بحران در تهران
افتتاح 7 پایگاه جدید مدیریت بحران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت: بیش از ۸۰ درصد از عملیات عمرانی این پایگاه‌ها با همکاری سازمان عمرانی مناطق و شرکت یادمان سازه انجام شده است و در صورت تخصیص بودجه و تأمین نقدینگی تا پایان شهریورماه این پایگاه‌ها تکمیل […]

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت: بیش از ۸۰ درصد از عملیات عمرانی این پایگاه‌ها با همکاری سازمان عمرانی مناطق و شرکت یادمان سازه انجام شده است و در صورت تخصیص بودجه و تأمین نقدینگی تا پایان شهریورماه این پایگاه‌ها تکمیل و به بهره برداری می‌رسد و به این ترتیب شمار پایگاه‌های مدیریت بحران پایتخت به عدد ۱۱۱ مجموعه خواهد رسید.

کرمی محمدی در خصوص پراکندگی جغرافیایی پایگاه‌های جدید پشتیبانی مدیریت بحران افزود: دو پایگاه “اراج” و “یاران” منطقه یک، “مسعودیه” منطقه ۱۵، “بوستان ولایت” منطقه ۱۹، “نعمت آباد” منطقه ۱۸، “شهرک چشمه” منطقه ۲۲، “کارخانه سیمان” منطقه ۲۰، هفت پایگاه جدید هستند که در مناطق مختلف شهر احداث شده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران ظرفیت و توان مدیریت بحران تهران محسوب می‌شوند، تصریح کرد: همچنین شناسایی و تأمین زمین مناسب برای احداث پایگاه‌های جدید با همکاری شهرداری مناطق در دستور کار قرار دارد.

کرمی محمدی با تاکید بر اینکه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باید همواره کاربری مدیریت بحران داشته باشند و هر گونه تغییر در اهداف این پایگاه‌ها مجاز نیست، خاطرنشان کرد: در همین زمینه بازدیدهای عملیاتی و دوره‌ای به صورت ماهانه از تجهیزات و امکانات پایگاه‌های موجود توسط کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عمل می‌آید تا عملکرد آنها مخدوش نشود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه هدف از تاسیس این پایگاه‌ها کمک به امر مدیریت بحران و ایجاد حس آسایش در شهروندان در مواقع بحران است، افزود: پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باید در خدمت اهداف مدیریت بحران باشد و تمامی پایگاه‌های موجود باید همواره در راستای این هدف آماده باشند.