افزایش ۱۷۱۲ مگاواتی ظرفیت برق کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۰
افزایش ۱۷۱۲ مگاواتی ظرفیت برق کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عظیمی معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی در مراسم افتتاح شش طرح در چهار استان کشور با بیان اینکه در نتیجه فعالیت‌های این شرکت ۱۹۱۱ مگاوات به ارزش سرمایه گذاری ۲۷ هزار میلیارد تومان به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، گفت: دراین میان با تبدیل ۵ واحد نیروگاهی به […]

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عظیمی معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی در مراسم افتتاح شش طرح در چهار استان کشور با بیان اینکه در نتیجه فعالیت‌های این شرکت ۱۹۱۱ مگاوات به ارزش سرمایه گذاری ۲۷ هزار میلیارد تومان به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، گفت: دراین میان با تبدیل ۵ واحد نیروگاهی به سیکل ترکیبی (بخش بخار) توانستیم ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم و همان طور که می‌دانید هر واحد بخار موجب صرفه جویی ۲۰۰ میلیون متر مکعبی گاز می‌شود که ارزش آن ۵ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ هزار و ۷۱۲ مگاوات با سرمایه گذاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی به مدار بهره برداری می‌آید.

به گفته این مقام مسئول، در نتیجه اجرای چهار پروژه ساز و کاری در سال جاری توانستیم بخشی از سرمایه گذاری طرح‌ها و همچنین پرداخت مطالبات سرمایه گذاران را از محل صرفه جویی سوخت انجام شده بپردازیم.