امیرعبداللهیان: برای رسیدن به “توافق خوب” عجله داریم/غرب بازی متن و زمان را کنار بگذارد
امیرعبداللهیان: برای رسیدن به “توافق خوب” عجله داریم/غرب بازی متن و زمان را کنار بگذارد

به گزارش ایسنا ، حسین امیر عبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرلندی خود در این ارتباط  تاکید کرد: لذا ما برای رسیدن به یک توافق خوب در چارچوب مذاکراتی منطقی و دستیابی به حقوق ملت ایران عجله داریم. وی افزود : طرف‌های غربی باید بازی متن و زمان را کنار بگذارند و به […]

به گزارش ایسنا ، حسین امیر عبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرلندی خود در این ارتباط  تاکید کرد: لذا ما برای رسیدن به یک توافق خوب در چارچوب مذاکراتی منطقی و دستیابی به حقوق ملت ایران عجله داریم.

وی افزود : طرف‌های غربی باید بازی متن و زمان را کنار بگذارند و به جای رفتار مبتنی بر شوک  و بازی با زمان و متن ، نیت واقعی خود  برای بازگشت به تعهداتشان ذیل برجام را به نمایش بگذارند و در این مسیر حرکت کنند.

این خبر تکمیل می‌شود.

منبع