انتخاب اعضای مجمع در دستور کار هیات اجرایی کمیته ملی المپیک
انتخاب اعضای مجمع در دستور کار هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

به گزارش ایسنا، مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک برای تعیین زمان انتخابات، طبق اعلام کمیته ملی المپیک سوم خرداد برگزار می شود. در این مجمع قرار است خبرگان ورزشی، نماینده داوران و مربیان المپیکی و باشگاه‌ها نسبت به مجمع اعادی ۱۹ اسفند تغییر کند و هیات اجرایی در جلسه بعدی خود در این مورد […]

به گزارش ایسنا، مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک برای تعیین زمان انتخابات، طبق اعلام کمیته ملی المپیک سوم خرداد برگزار می شود. در این مجمع قرار است خبرگان ورزشی، نماینده داوران و مربیان المپیکی و باشگاه‌ها نسبت به مجمع اعادی ۱۹ اسفند تغییر کند و هیات اجرایی در جلسه بعدی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کند.

همچنین از کمیسیون ورزشکاران خواسته شده است که اسامی شش ورزشکار را برای حضور در مجمع اعلام کند.

براساس اساسنامه انتخاب خبرگان ورزشی باید طبق دستورالعملی باشد که به تایید کمیته ملی المپیک رسیده است و این دستورالعمل تدوین شده اما نقص هایی دارد که بعد از تکمیل در جلسه  هفته آینده هیات اجرایی ارائه می شود.

انتهای پیام

منبع