• امروز : دوشنبه - ۸ خرداد - ۱۴۰۲
 • برابر با : Monday - 29 May - 2023

انجام پروپوزال پایان نامه

 • 03 خرداد 1402 - 14:41
انجام پروپوزال پایان نامه

با هدف تحقق استانداردهای علمی، اطمینان از نظام مندی و کمک به دانشجویان برای مقابله با مشکلاتی که به ویژه در فرآیند گزارش پایان نامه ها تجربه می کنند. اطلاعاتی در مورد کارهایی که در حین «نوشتن و انجام پروپوزال پایان نامه»، «نگارش پایان نامه»، «آزمون دفاع از پایان نامه» و «ارائه پایان نامه» باید انجام شود در زیر آمده است. برای اینکه دانش آموزان ما بدون هیچ مشکلی این مراحل را دنبال و طی کنند، این صفحه باید به دقت بررسی شود.

فرآیند پایان نامه شامل چهار مرحله است. در زیر شرحی از کارهایی که باید در این مراحل انجام شود آورده شده است:

۱. نوشتن پروپوزال پایان نامه

نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد با تهیه «پروپوزال پایان نامه» آغاز می شود. مراحل زیر در هنگام نگارش پروپوزال پایان نامه انجام می شود:

 • پروپوزال پایان نامه باید مطابق با راهنمای نگارش پروپوزال پایان نامه (۲۰۱۹) نوشته شود.
 • توصیه می شود در هنگام نوشتن پروپوزال پایان نامه از الگوی پروپوزال پایان نامه استفاده کنید .
 • پیشنهاد می شود پروپوزال پایان نامه توسط دانشجو به اعضای هیأت علمی در گروه از جمله مشاور ارائه شود و در راستای پیشنهادات دریافتی تدوین شود.
 • چک لیست پیشنهاد پایان نامه باید برای کنترل کارهایی که انتظار می رود در نوشتن پروپوزال پایان نامه انجام شود استفاده شود . چک لیست پیشنهاد پایان نامه باید توسط مشاور و دانشجو امضا شده و همراه با پروپوزال پایان نامه به دانشکده تحصیلات تکمیلی ارسال شود.

۲. پایان نامه نویسی

پس از ارائه پروپوزال پایان نامه به دانشکده تحصیلات تکمیلی و پذیرش توسط هیئت اداری دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشجو می تواند شروع به نوشتن پایان نامه کند. مراحل زیر در مرحله نگارش پایان نامه انجام می شود:

 • پایان نامه  باید مطابق با راهنمای نگارش پایان نامه (۲۰۱۹) نوشته شود.
 • پیشنهاد می شود برای نگارش پایان نامه از قالب پایان نامه استفاده کنید .
 • مجوزها/تأییدات پژوهشی باید در مرحله جمع آوری داده ها اخذ شود. برای کارهایی که در این فرآیند باید انجام شود، مجوز پژوهشی وزارت آموزش ملی / YÖK / کمیته اخلاق / فرآیند تأیید و تصمیمات هیئت مدیره مؤسسه ما در مورد فرآیند تأیید کمیته اخلاق ( مورخ ۲۰۱۸/۰۴/۱۲ و به شماره ۴۷/۱۱۱۳) مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ و ۱۲۶۵/۴۹) خواهشمند است رای هیئت مدیره شماره ۱۲۶۵ را بررسی نمایید . برای کسب اطلاعات دقیق در مورد عملکرد فرآیند مجوز/تصویب، لطفاً دستورالعمل اجرایی مجوز و اجرای حمایت های تحقیقاتی و تحقیقاتی در مدارس و مؤسسات وابسته به وزارت آموزش ملی و وزارت آموزش ملی تحقیقات، رقابت و اجتماعی را بررسی کنید. بخشنامه مجوزهای فعالیت .

۳. آزمون دفاع از پایان نامه

کارهایی که باید قبل از آزمون دفاع از پایان نامه و در روز برگزاری آزمون دفاع از پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد انجام شود به طور جداگانه در زیر توضیح داده شده است:

الف) کارهایی که باید قبل از آزمون دفاع از پایان نامه انجام دهید

 • چهار (۴) نسخه مارپیچ از پایان نامه باید تهیه شود، یکی (۱) به دانشکده تحصیلات تکمیلی و سه (۳) دیگر به اعضای هیئت داوران داده شود.
 • با تصمیم اصلی اتخاذ شده توسط هیئت اداری دانشکده تحصیلات تکمیلی، مطابق با مواد ۱۶/۲، ۲۷/۲ و ۳۵/۲ مقررات تحصیلات تکمیلی دانشگاه آنکارا، گزینه های فیلتر پایان نامه های تکمیلی بارگذاری شده در برنامه تشخیص سرقت ادبی به تصویب رسید. سنای دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴. در راستای تصمیم (سطح استناد پایان نامه حداکثر ۱۰ درصد به استثنای مقدمه، مراجع، نقل قول های مستقیم و ضمائم) پایان نامه ها باید توسط مشاور از طریق “برنامه پیشگیری از سرقت ادبی تورنیتین”. صفحه جلد و صفحه نشان دهنده درصد استناد/شباهت گزارش به دست آمده در نتیجه آزمون باید پرینت شود و این سند در اولین ارسال پایان نامه در اختیار موسسه قرار گیرد. پرینت این سند نیز باید در نسخه پایان نامه به اعضای هیئت داوران داده شود.
 • فرم پیشنهاد هیئت داوران پایان نامه کارشناسی ارشد و فرم ارسال پایان نامه (نسخه گالینگور مارپیچ) که توسط مشاور پر شده و توسط مشاور و رئیس گروه امضا شده است، باید در اولین ارسال پایان نامه به دانشکده تحصیلات تکمیلی ارسال شود تا به هیئت مدیره.
 • چک لیست پایان نامه که مطابقت پایان نامه را با راهنمای نگارش پایان نامه نشان می دهد باید توسط دانشجو و مشاور تکمیل و امضا شود و در اولین ارسال پایان نامه به دانشکده تحصیلات تکمیلی ارسال شود تا به هیئت اجرایی ارسال شود.
 • سایر نسخه های پایان نامه باید با امضای گزارش ارسال پایان نامه کارشناسی ارشد اعضای هیئت داوران به اعضای هیئت منصفه پایان نامه که توسط هیئت اداری دانشکده تحصیلات تکمیلی تایید شده است، ارسال شود و این گزارش باید قبل از شرکت در آزمون دفاع به دانشکده تحصیلات تکمیلی ارسال شود.
 • یک نسخه از گزارش بررسی و ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد که باید حداکثر در روز دفاع از پایان نامه برای ارسال به دانشکده تحصیلات تکمیلی تکمیل شود ، باید توسط اعضای هیئت منصفه گرفته شود و این گزارش ها در اختیار هیئت داوران قرار گیرد. اعضای هیئت داوران در نسخه پایان نامه. علاوه بر این، صفحه جلد گزارش به دست آمده در نتیجه آزمون «برنامه پیشگیری از سرقت ادبی تورنیتین» و پرینت صفحه نشان دهنده درصد استناد/شباهت نیز باید در نسخه پایان نامه به اعضای هیئت داوران داده شود.
 • پس از تصویب طرح پیشنهادی هیئت داوران پایان نامه توسط هیئت اداری دانشکده تحصیلات تکمیلی ، آزمون دفاع از پایان نامه باید حداکثر ظرف یک (۱) ماه برگزار شود.

ب) در روز آزمون دفاع از پایان نامه چه باید کرد

 • صورتجلسه آزمون دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد که توسط مشاور و اعضای هیئت منصفه در روز دفاع از پایان نامه تکمیل و امضا می شود و گزارش بررسی و ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت جداگانه توسط اعضای هیئت منصفه  (در صورتی که برای دانش آموخته ارسال نشده باشد. مدرسه قبل) حداکثر تا سه (۳) روز توسط مشاور در پاکت مهر و موم شده قرار داده می شود و باید در همان روز به موسسه ارسال شود .

۴. ارسال پایان نامه

 • پس از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، انطباق پایان نامه با راهنمای نگارش پایان نامه (در صورت وجود، با انجام اصلاحات پیشنهادی مشاور و اعضای هیئت داوران) مجددا بررسی شود. چک لیست پایان نامه باید در طول این بررسی استفاده شود .
 • پایان نامه کارشناسی ارشد باید به کنترل رسمی استاد راهنما واحد مربوطه و تایید استاد راهنما قبل از انجام کنترل های نهایی و صحافی اخذ شود. برای دسترسی به جزئیات فرآیند کنترل رسمی و همچنین تماس با واحد مربوطه مسئول اینجا را کلیک کنید. برای تکمیل فرم توسط مدیر واحد کلیک کنید .
 • پس از تکمیل فرآیند کنترل رسمی، حداقل  پنج (۵) پایان نامه ، سه (۳) به اعضای هیئت داوران، یک (۱) به دانشکده تحصیلات تکمیلی، یک (۱) به کتابخانه دانشکده، مطابق با قوانین در راهنمای نگارش پایان نامه مشخص شده است (  150 پایان نامه در صفحه باید صحافی شود (پشت / جلو). در هنگام صحافی باید از الگوی جلد بیرونی پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شود . نشان دانشگاه آنکارا باید در پشت جلد بیرونی پایان نامه  با مهر سرد چاپ شود.
 • پایان نامه های صحافی، چک لیست پایان نامه امضا شده توسط دانشجو و مشاور ، فرم مجوز اشتراک پایان نامه از گروه کتابخانه و اسناد، فرم  ارسال پایان نامه کارشناسی ارشد و  دو ( ۲) باید با یک نسخه CD در یک (۱)  به مؤسسه ارسال شود. ) حداکثر ماه .
 • در محدوده پایان نامه، مقیاس، پیمایش و غیره در مدارس وابسته به وزارت آموزش ملی اعمال می شود. در صورت وجود مطالعه،  یک ( ۱) سی دی از پایان نامه علاوه بر دادن به این موسسه، باید به موسسه ارسال شود.
لینک کوتاه : https://shoma-online.ir/?p=192944

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.