اندازه گیری خطر بیماری قلبی با انجام آزمایش استرس
اندازه گیری خطر بیماری قلبی با انجام آزمایش استرس

امیلی گاتریت، یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه براون، گفت: مطالعه ما بخشی از شواهدی است مبنی بر این که پریشانی روانی یک عامل مهم در تشخیص بیماری های قلبی عروقی است. برای این مطالعه، محققان بزرگسالان بدون تشخیص روانپزشکی که از نظر افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه، استرس یا علائم کلی […]

امیلی گاتریت، یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه براون، گفت: مطالعه ما بخشی از شواهدی است مبنی بر این که پریشانی روانی یک عامل مهم در تشخیص بیماری های قلبی عروقی است.
برای این مطالعه، محققان بزرگسالان بدون تشخیص روانپزشکی که از نظر افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه، استرس یا علائم کلی سلامت روان غربالگری شده بودند و بیش از شش ماه تحت نظر بودند و مورد بررسی قرار گرفتند.
در مجموع، محققان یافته‌های ۲۸ مطالعه را که شامل بیش از ۶۵۸ هزار بیمار بود، تجزیه و تحلیل کردند. محققان دریافتند افرادی که سطح بالایی از پریشانی روانی را گزارش می‌کنند، ۲۸ درصد بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی هستند.
به گفته محققان، یک پرسشنامه مختصر سلامت روان می‌تواند نه تنها در مورد خطرات سلامت روان بیمار، بلکه همچنین در مورد خطرات مرتبط با بیماری قلبی به پزشکان اطلاعاتی ارائه دهد.
گاتریت گفت: این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که ناراحتی روانی یک بیمار مستقیماً با خطر قلبی عروقی آن‌ها مرتبط است و فرصت‌هایی را برای پزشکان فراهم می‌کند تا به بیمار کمک کنند خطرات خود را در طول زمان مدیریت کند.