اوضاع بهداشتی نانوایی‌ها مناسب نیست
اوضاع بهداشتی نانوایی‌ها مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به این شرح است. از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، ۱۴۱۱۰۸ مرکز مورد […]

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به این شرح است.

از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، ۱۴۱۱۰۸ مرکز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

از تعداد ۲۷۱۴۹ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی که اخطار دریافت کرده و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند، ۳۹۲ مرکز پلمپ شده‌اند.

بر اساس گزارش هفتگی واحد بهداشت (کووید) سامانه ملی ۱۹۰ نیز، تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده، ۲۰۳ تماس و تعداد کل شکایات ثبت شده، ۱۴۱ شکایت برآورد شده است.

همچنین تعداد ۶۲ مشاوره و راهنمایی در خصوص بیماری کووید و واکسیناسیون انجام شده است.

بر این اساس، شکایت از عدم رعایت بهداشت دست در صدر جدول قرار گرفته است.

بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها، درمانگاه، کلینیک‌ها و مدارس است که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست کارکنان، عدم وجود تهویه مطلوب و مناسب، عدم استفاده کارکنان از ماسک و عدم رعایت فاصله گذاری، گزارش شده است.