اولین نامزد برای انتخابات ریاست وزنه برداری ثبت نام کرد
اولین نامزد برای انتخابات ریاست وزنه برداری ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری از روز ۲۲ آذرماه آغاز شده و تا روز ۵ دیماه ادامه خواهد داشت. جلیل امیری، قهرمان اسبق وزنه‌برداری ایران که خود در زمان ریاست بهرام افشارزاده به عنوان دبیر فدراسیون مشغول فعالیت بود، امروز به عنوان نخستین نامزد ریاست […]

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری از روز ۲۲ آذرماه آغاز شده و تا روز ۵ دیماه ادامه خواهد داشت.
جلیل امیری، قهرمان اسبق وزنه‌برداری ایران که خود در زمان ریاست بهرام افشارزاده به عنوان دبیر فدراسیون مشغول فعالیت بود، امروز به عنوان نخستین نامزد ریاست در مجمع انتخاباتی، با حضور در فدراسیون وزنه‌برداری ثبت نام کرد.
در حال حاضر سجاد انوشیروانی سرپرستی فدراسیون وزنه برداری را برعهده دارد.