این رئیس‌جمهور کور می‌کند شفا نمی‌دهد!
این رئیس‌جمهور کور می‌کند شفا نمی‌دهد!

۰۰:۲۳ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۲۳ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ کاریکاتور‎‎؛ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در سرکوب اعتراضات معترضان در این کشو ر نقش اول را دارد حالا با فرد منفور و بازیچه‌ای به نام معصی علینژاد که طی ماه‌های اخیر تلاش کرده به اقدامات خشونت بار و تروریستی در خارج و داخل […]

۰۰:۲۳ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۲۳ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ کاریکاتور‎‎؛
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در سرکوب اعتراضات معترضان در این کشو ر نقش اول را دارد حالا با فرد منفور و بازیچه‌ای به نام معصی علینژاد که طی ماه‌های اخیر تلاش کرده به اقدامات خشونت بار و تروریستی در خارج و داخل کشور دامن بزند دیدار می‌کند.
جالب است دشمنان مردم ایران دست به دامن کسی شدن که از هیچ خشونتی برای سرکوب مردم معترض فرانسه دریغ نکرده است.

منبع: تسنیم