بازار غیرمجاز خرید و فروش حیوانات خانگی ساماندهی می‌شود
بازار غیرمجاز خرید و فروش حیوانات خانگی ساماندهی می‌شود

به گزارش ایسنا، سعید بیگی درباره ساماندهی محل خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان گفت: مدتی است که تجمعاتی برای خرید، فروش و گاهی درمان حیوانات  در حاشیه بزرگراه آزادگان، خروجی احمدآباد مستوفی برپا می‌شد که برای جلوگیری از ایجاد این تجمعات بنرهای آموزشی از سوی شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه نصب […]

به گزارش ایسنا، سعید بیگی درباره ساماندهی محل خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان گفت: مدتی است که تجمعاتی برای خرید، فروش و گاهی درمان حیوانات  در حاشیه بزرگراه آزادگان، خروجی احمدآباد مستوفی برپا می‌شد که برای جلوگیری از ایجاد این تجمعات بنرهای آموزشی از سوی شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه نصب شد. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه تجمعات خرید و فروش حیوانات خانگی در این محل می‌تواند باعث شیوع بیماری‌های مشترک و قابل انتقال از حیوان به انسان شود افزود: ساماندهی و مقابله با برپایی این بازار غیر مجاز با هدف حفظ بهداشت عمومی و سلامت شهروندان و همینطور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ازسوی افراد سودجو صورت گرفته ‌است. 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، بیگی تاکید کرد: از تهیه و خرید حیوانات خانگی از افراد ناآشنا  و متفرقه به دلیل احتمال عرضه حیوانات بیمار یا سرقتی پرهیز کرده و برای این منظور از طریق مراکز مورد تایید سازمان دامپزشکی اقدام کنند.

انتهای پیام

منبع