بازار مسکن در خواب پاییزه+ جدول
بازار مسکن در خواب پاییزه+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می‌دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است. قیمت‌های مسکن در منطقه شرق تهران در ادامه منتشر می‌شود. محله قیمت هر متراژ (تومان) حکیمیه ۳۸ […]

به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می‌دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است.
قیمت‌های مسکن در منطقه شرق تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله
قیمت هر متراژ (تومان)

حکیمیه
۳۸ میلیون

تهران پارس
۲۰ الی ۴۸ میلیون

نیروهوایی
۵۱ الی ۵۶ میلیون

پرستار
۴۰ الی ۵۶ میلیون

چهارصد دستگاه
۳۲ الی ۴۰ میلیون

شکوفه
۲۵ الی ۴۰ میلیون