بازار کار اروپا ۶ میلیون شغل از دست داد
بازار کار اروپا ۶ میلیون شغل از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش بنیاد بهبود شرایط مترو زندگی اروپا، یوروفاند، نشان داد بحران کرونا تأثیر مخربی بر روی اقتصاد اروپا و همچنین بازار کار و شرایط اجتماعی آن داشته است. طبق گزارش این بنیاد در پایان ۲۰۲۰ تعداد افراد شاغل اروپا ۵.۷ میلیون نفر کمتر از تعداد آنها در […]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش بنیاد بهبود شرایط مترو زندگی اروپا، یوروفاند، نشان داد بحران کرونا تأثیر مخربی بر روی اقتصاد اروپا و همچنین بازار کار و شرایط اجتماعی آن داشته است.

طبق گزارش این بنیاد در پایان ۲۰۲۰ تعداد افراد شاغل اروپا ۵.۷ میلیون نفر کمتر از تعداد آنها در انتهای سال ۲۰۱۹ بوده و نرخ بیکاری در این دوره از ۶.۶ درصد به ۶.۷ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است: در ۱۲ ماه سال ۲۰۲۰ اشتغال اروپا ۲.۴ درصد پایین آمده و تعداد ساعات کاری نیروهای شاغل در هر هفته نزدیک به ۱ ساعت کاهش یافته است.

همچنین در گزارش بنیاد ذکر شد که سهم افرادی که در استخدام هستند اما کار نمی‌کنند در این بازه دو برابر شده و به ۱۷ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است: تا جولای ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ درصد از کارگران اروپا تمام یا بخشی از کار خود را از راه دور انجام دادند.