بازوی رباتیک فضانوردان روس در ایستگاه فضایی نصب شد
بازوی رباتیک فضانوردان روس در ایستگاه فضایی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این دویست و پنجاهمین پیاده روی فضایی برای ارتقای ایستگاه فضایی بین المللی بود که طی آن بازوی رباتیک نصب شده روی ماژول روسی برای نخستین بار حرکاتی انجام داد. اولگ آرتمیف و دنیس ماتویو روز گذشته فعالیت هفته گذشته خود را تکمیل کردند و بازوی رباتیک […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این دویست و پنجاهمین پیاده روی فضایی برای ارتقای ایستگاه فضایی بین المللی بود که طی آن بازوی رباتیک نصب شده روی ماژول روسی برای نخستین بار حرکاتی انجام داد.

4133896 - بازوی رباتیک فضانوردان روس در ایستگاه فضایی نصب شد

اولگ آرتمیف و دنیس ماتویو روز گذشته فعالیت هفته گذشته خود را تکمیل کردند و بازوی رباتیک جدید اتحادیه اروپا(ERA) را برای استفاده در بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی تنظیم کردند.

4133897 - بازوی رباتیک فضانوردان روس در ایستگاه فضایی نصب شد

ERA نخستین بازوی رباتیکی است که برای سرویس رسانی در بخش روسی این اقامتگاه فضایی ساخته شده است. بازوهای رباتیک Canadarm۲ و ابزارJEMRMS (متعلق به ژاپن) در بخش آمریکایی ایستگاه فضایی بین المللی نصب شده اند.

4133898 - بازوی رباتیک فضانوردان روس در ایستگاه فضایی نصب شد

منبع