باید فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و مردانگی را رشد بدهیم
باید فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و مردانگی را رشد بدهیم

به گزارش ایسنا، متن بخش هایی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 67 در مراسم تجلیل از پهلوانان که به‌مناسبت روز فرهنگ‌پهلوانی و ورزش‌زورخانه‌ای برای نخشتین بار در نشریه خط حزب‌الله منتشر شده به این شرح است:  پهلوانی در تاریخ ما توأم با گذشت و جوانمردی بوده است * پهلوانی در تاریخ گذشته‌ی ما […]

به گزارش ایسنا، متن بخش هایی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 67 در مراسم تجلیل از پهلوانان که به‌مناسبت روز فرهنگ‌پهلوانی و ورزش‌زورخانه‌ای برای نخشتین بار در نشریه خط حزب‌الله منتشر شده به این شرح است:

 پهلوانی در تاریخ ما توأم با گذشت و جوانمردی بوده است

* پهلوانی در تاریخ گذشته‌ی ما توأم با گذشت و فداکاری و مردانگی و جوانمردی است… ما برای احیای همین روح جوانمردی هم که هست، بایستی آن فرهنگ را در جامعه رشد بدهیم و پرورش بدهیم.

ورزش باستانی یک فرهنگ است

* ورزش باستانی برای ما فقط یک ورزش نیست؛ یک تاریخ است، یک فرهنگ است؛ یعنی چند هزار سال سابقه‌ی تاریخی و سابقه‌ی فرهنگی… با خودش دارد که بسیار ارزشمند است.

62267509 - باید فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و مردانگی را رشد بدهیم

انتهای پیام

منبع