بحرین نمونه همزیستی مسالمت آمیز و آزادی بیان است!
بحرین نمونه همزیستی مسالمت آمیز و آزادی بیان است!

به گزارش مهر به نقل از القدس العربی، کمیته حقوق بشر پارلمان بحرین با صدور بیانیه ای، انتقادات روز گذشته پارلمان اروپا نسبت به اوضاع حقوق بشر در این کشور را رد کرد. در این بیانیه آمده است: ما شاهد تکرار تصمیم گیری های غلط از سوی پارلمان اروپا در قبال بحرین هستیم. این اقدامات […]

به گزارش مهر به نقل از القدس العربی، کمیته حقوق بشر پارلمان بحرین با صدور بیانیه ای، انتقادات روز گذشته پارلمان اروپا نسبت به اوضاع حقوق بشر در این کشور را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: ما شاهد تکرار تصمیم گیری های غلط از سوی پارلمان اروپا در قبال بحرین هستیم. این اقدامات تجاوز آشکار علیه کشور ما به شمار می رود و ارتباطی به حقوق بشر و آزادی ها در بحرین ندارد.

به نوشته این بیانیه، انتقادات پارلمان اروپا از اوضاع حقوق بشر بحرین با مبانی و ارزشهای انسانی و توافقنامه های بین المللی در تضاد است.

در این بیانیه تاکید شده است: عملکرد پارلمان اروپا در قبال بحرین خصمانه به شمار می رود و بیانیه های این پارلمان بر پایه منابع وابسته به طرفهای خارجی مشکوک صادر می شود که هدف آن فتنه انگیزی و برهم زدن ثبات میان اقشار مختلف جامعه بحرین است. ما در بحرین شاهد همزیستی مسالمت آمیز و تسامح و حمایت از آزادی های دینی و حقوق بشر و همچنین آزادی بیان هستیم.

روز گذشته پارلمان اروپا پیش نویس یک مصوبه در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین و شکنجه معترضان در این کشور را تصویب کرد.