بلیت موزه‌های ساختمان دفینه ۶۰ هزار تومانی شد
بلیت موزه‌های ساختمان دفینه ۶۰ هزار تومانی شد

به گزارش مهر، ثبت نام اینترنتی ساختمان دفینه با کاربری سه موزه هنر جهان و اسلامی، آرایه ها و جواهرات و پول از روز ۲۰ اسفند ماه آغاز شد. این ساختمان که توسط بنیاد مستضعفان بازسازی و تجهیز شده، با نام جدید مجتمع فرهنگی سردار آسمانی در روزهای اخیر افتتاح شده بود. بازدید از موزه‌های […]

به گزارش مهر، ثبت نام اینترنتی ساختمان دفینه با کاربری سه موزه هنر جهان و اسلامی، آرایه ها و جواهرات و پول از روز ۲۰ اسفند ماه آغاز شد. این ساختمان که توسط بنیاد مستضعفان بازسازی و تجهیز شده، با نام جدید مجتمع فرهنگی سردار آسمانی در روزهای اخیر افتتاح شده بود.

بازدید از موزه‌های این ساختمان هر کدام به اختیار بازدیدکنندگان می‌تواند به صورت جداگانه انجام گیرد. به همین منظور برای سه موزه سه بلیت در نظر گرفته شد. برای موزه پول ۱۵ هزار تومان، برای موزه هنر جهان ۲۰ هزار تومان و برای موزه گوهر و آرایه ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. موزه اسلامی نیز با موزه هنر جهان ترکیب شده است. بازدیدکنندگان برای ثبت نام اینترنتی می‌توانند به سایت موزه‌های بنیاد به آدرس https://cio-museums.org مراجعه کنند.

پس از ثبت نام، متقاضیان از روز ۲۳ اسفند ماه بازدید خود را انجام خواهند داد. این محدودیت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال شده است.