بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کاهش اعتیاد در خانواده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کاهش اعتیاد در خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند. این تفاهم‌نامه مشترک مابین انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و سردار اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به امضا رسید. موضوع این تفاهم […]

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند. این تفاهم‌نامه مشترک مابین انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و سردار اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به امضا رسید.
موضوع این تفاهم نامه توسعه زمینه‌های همکاری مشترک همه جانبه در راستای هم افزایی و همگرایی منافع و امکانات و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود طرفین برای پیشگیری اولیه، کنترل و کاهش اعتیاد در خانواده، عملیاتی نمودن «طرح یاریگران زندگی زنان» و صیانت از زنان در مقابل تهدید اعتیاد و مواد مخدر است.
همچنین در اهداف این تفاهم نامه به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و اجتماعی در راستای کاهش بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد در کشور، همکاری و تبادل اطلاعات در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقا سطح آگاهی خانواده‌ها بویژه زنان با هدف جلب مشارکت آنان در امر پیشگیری از اعتیاد، ترویج پیام‌های پیشگیری از اعتیاد، توانمندسازی زنان بهبود یافته از اعتیاد با هدف اشتغالزایی و کارآفرینی، حمایت و صیانت از زنان سرپرست خانوار دارای همسر معتاد، همسر بهبودیافته و یا در معرض اعتیاد و …. اشاره شده است.
در این تفاهم نامه مسئله بازپروری پیشگیری و توجه به خانواده‌های معتادین و توانمندسازی آنان مورد توجه ویژه و تاکید قرار گرفت.