بهینه سازی سیستم‌های پرورش ریزجلبک در مناطق مختلف کشور
بهینه سازی سیستم‌های پرورش ریزجلبک در مناطق مختلف کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، محمد امین حجازی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی این پژوهشگاه بیوتکنولوژی از طرح مشترک پژوهشکده و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی برای طراحی مدل بهینه سیستم‌های پرورش ریزجلبک بر اساس شرایط خاص مناطق مختلف کشور خبر داد. وی خاطرنشان کرد: طی این طرح تحقیقاتی مشترک که […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، محمد امین حجازی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی این پژوهشگاه بیوتکنولوژی از طرح مشترک پژوهشکده و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی برای طراحی مدل بهینه سیستم‌های پرورش ریزجلبک بر اساس شرایط خاص مناطق مختلف کشور خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: طی این طرح تحقیقاتی مشترک که در چابهار و مناطق حاشیه دریاچه ارومیه در حال اجراست طراحی‌های مختلف سامانه پرورش ریزجلبک در این مناطق را ارزیابی و مقایسه می‌کنیم تا به مدلی مناسب برای تعیین سیستم بهینه و اقتصادی پرورش ریزجلبک در هر منطقه از کشور برسیم.

حجازی تصریح کرد: پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی عمدتاً بر دو حوزه بیوتکنولوژی ریزجلبک ها و بیوتکنولوژی باکتری‌های اسید لاکتیک متمرکز شده است. ریزجلبک ها که از آن به عنوان غذای آینده و فرصتی برای آینده یاد می‌شود می‌تواند با توجه به محدودیت‌های فزآینده منابع آب و خاک کشور، جایگزین مناسبی برای بسیاری از محصولات رایج باشد.

وی گفت: باکتری‌های اسید لاکتیک، مهمترین منبع تولید اسید لاکتیک و برخی ترکیبات دیگر مفید تغذیه‌ای هستند که تقریباً در تمامی فرآیندهای تخمیر به عنوان استارتر اصلی یا کمکی (از جمله پروبیوتیک) نقش ایفا می‌کنند و در فرآیندهای مختلف صنایع غذایی و حتی دارویی و..‌. کاربرد دارند.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه بیوتکنولوژی صنایع غذایی، استفاده از میکروارگانیسم ها یا بخشی از آنها در تولید فرآورده‌های غذایی، ارائه خدمت یا رفع یک معضل را شامل می‌شود، افزود: تولید رنگدانه‌های خوراکی، استارترها، آنزیم‌های صنایع غذایی، طعم‌دهنده‌ها و اسیدهای آمینه از زمینه‌های اولویت دار بیوتکنولوژی صنایع غذایی در کشور به شمار می‌آیند.

منبع