تاریخ سازی دختر تنیس باز با حضور در دومین گرنداسلم/ صفی به رولان گاروس می‌رود
تاریخ سازی دختر تنیس باز با حضور در دومین گرنداسلم/ صفی به رولان گاروس می‌رود

به گزارش ایسنا، مسابقات تنیس رولان گاروس فرانسه که دومین گرند اسلم در سال ۲۰۲۲ محسوب می شود از ۲۹ ما تا ۴ جون (۸ تا ۱۴ خرداد) برگزار می شود. در بخش جوانان ایران یک نماینده دارد  و مشکات الزهرا صفی دختر تاریخ ساز تنیس ایران در این گرند اسلم حضور دارد. طبق اعلام  […]

به گزارش ایسنا، مسابقات تنیس رولان گاروس فرانسه که دومین گرند اسلم در سال ۲۰۲۲ محسوب می شود از ۲۹ ما تا ۴ جون (۸ تا ۱۴ خرداد) برگزار می شود.

در بخش جوانان ایران یک نماینده دارد  و مشکات الزهرا صفی دختر تاریخ ساز تنیس ایران در این گرند اسلم حضور دارد.

طبق اعلام  فدراسیون جهانی تنیس، نام صفی در جدول مقدماتی مسابقات قرار دارد.

صفی پیش از این هم در گرنداسلم استرالیا حضور داشت که توانست تاریخ سازی کند و اکنون دوباره اتفاق تاریخی دیگری را رقم زد. برای اولین بار است که ایران در رولان گاروس جوانان نماینده دارد.

انتهای پیام

منبع