تذکر ایران ایر به آژانس‌های هواپیمایی/ارزانفروشی بلیت ممنوع!
تذکر ایران ایر به آژانس‌های هواپیمایی/ارزانفروشی بلیت ممنوع!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی صانعی رئیس رویه‌ها و مقررات بازرگانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در بخشنامه‌ای به دفاتر فروش بلیت هواپیما و آژانس‌های هواپیمایی اعلام کرد: اخیراً مشاهده شده که برخی شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی اقدام به ارائه تخفیف از محل کمیسیون این شرکت‌ها می‌کنند. ایران ایر می‌افزاید: ارائه هر گونه تخفیف […]

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی صانعی رئیس رویه‌ها و مقررات بازرگانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در بخشنامه‌ای به دفاتر فروش بلیت هواپیما و آژانس‌های هواپیمایی اعلام کرد: اخیراً مشاهده شده که برخی شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی اقدام به ارائه تخفیف از محل کمیسیون این شرکت‌ها می‌کنند.

ایران ایر می‌افزاید: ارائه هر گونه تخفیف از نرخ مصوب هما ممنوع بوده و در صورت ادامه این رویه، با دفاتر متخلف از این بخشنامه، قطع همکاری خواهد کرد.

3746058 - تذکر ایران ایر به آژانس‌های هواپیمایی/ارزانفروشی بلیت ممنوع!