تلاش آتش نشان ها برای مهار آتش در مرز افغانستان
تلاش آتش نشان ها برای مهار آتش در مرز افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، هشت دستگاه آتش نشان از خراسان جنوبی به گمرک ابونصر فراهی افغانستان که در همجواری گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه قرار دارد اعزام شده اند و تلاش نیروهای آتش نشان برای مهار حریق ادامه دارد. حریق در مرز مشترک خراسان جنوبی و افغانستان ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح امروز رخ داده […]

به گزارش خبرنگار مهر، هشت دستگاه آتش نشان از خراسان جنوبی به گمرک ابونصر فراهی افغانستان که در همجواری گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه قرار دارد اعزام شده اند و تلاش نیروهای آتش نشان برای مهار حریق ادامه دارد.

حریق در مرز مشترک خراسان جنوبی و افغانستان ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح امروز رخ داده و هنوز زبانه های آتش مهار نشده است.