تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی
تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی

به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته جامع پیشنهادی در زمینه حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرد. با توجه به پیش‌بینی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در سال آینده مقرر شد اصلاحات لازم با هدف تامین منابع مالی و مدیریت مصارف در این صندوق‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مشکلات […]

به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته جامع پیشنهادی در زمینه حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرد.

با توجه به پیش‌بینی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در سال آینده مقرر شد اصلاحات لازم با هدف تامین منابع مالی و مدیریت مصارف در این صندوق‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مشکلات این صندوق‌ها برطرف و از بروز ناترازی شدید مالی در آنها جلوگیری شود.

انتهای پیام

منبع