توضیح سازمان برنامه درباره مخفی‌کاری دولت در بودجه ۱۴۰۰
توضیح سازمان برنامه درباره مخفی‌کاری دولت در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان «مخفی کاری دولت در بودجه ۱۴۰۰ مشهود است» این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه آن یکی از شفاف‌ترین لوایح بودجه سنواتی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بوده است و بکار […]

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان «مخفی کاری دولت در بودجه ۱۴۰۰ مشهود است» این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد؛

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه آن یکی از شفاف‌ترین لوایح بودجه سنواتی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بوده است و بکار بردن مرتب الفاظی نظیر مخفی‌کاری، پنهان‌کاری و نظایر آن اساساً زیبنده نمایندگان محترم نمی‌باشد. از ابتدا دولت به صراحت عنوان کرد که استمرار ارز ۴,۲۰۰ تومان را برای کالاهای اساسی و دارو و نهاده‌های دامی تا مطمئن شدن از شرایط ساز و کار اصلاح نرخ ارز، را در نظر گرفته است اصرار نماینده محترم به اینکه موضوع مخفی بوده است، قابل تأمل است.

پس از گذشت سه ماه از ارائه لایحه دولت و اتمام بررسی‌های کارشناسی و اعمال نظرات متعدد و فراوان نمایندگان محترم در لایحه پیشنهادی دولت و ارائه آن به شورای نگهبان، به نظر می‌رسد تاریخ مصرف استفاده از برخی از واژه‌ها گذشته باشد.