تولید خودرو از برنامه صمت عقب ماند/ رشد ۴۸ درصدی تولید نسبت به ۹۸
تولید خودرو از برنامه صمت عقب ماند/ رشد ۴۸ درصدی تولید نسبت به ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند تولید خودرو از سال ۱۳۹۸ به این سو بیانگر شروع آهنگ رشد در این صنعت است؛ در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ معادل ۶۷۱ هزار و ۴۳۵ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۸۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه، در سال ۱۴۰۰ به ۸۳۱ […]

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند تولید خودرو از سال ۱۳۹۸ به این سو بیانگر شروع آهنگ رشد در این صنعت است؛ در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ معادل ۶۷۱ هزار و ۴۳۵ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۸۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه، در سال ۱۴۰۰ به ۸۳۱ هزار و ۵۷۶ دستگاه و در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه رسیده است.
از این میزان سهم خودروهای سواری در سال ۱۳۹۸ معادل ۶۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۳۹ هزار و ۹۰۷ دستگاه، در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۵۲ هزار و ۳۱۳ دستگاه و در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۶۲ هزار و ۴۷۰ دستگاه بوده است.

سال
تولید کل خودرو
تولید خودروهای سواری

۱۳۹۸
۶۷۱ هزار و ۴۳۵ دستگاه
۶۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه

۱۳۹۹
۸۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه
۷۳۹ هزار و ۹۰۷ دستگاه

۱۴۰۰
۸۳۱ هزار و ۵۷۶ دستگاه
۷۵۲ هزار و ۳۱۳ دستگاه

۱۰ ماهه ۱۴۰۱
۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه
۸۶۲ هزار و ۴۷۰ دستگاه

بر همین اساس، میزان تولید کل خودرو در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۴۸ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۲ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین میزان رشد تولید خودروهای سواری در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۴۰ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد بوده است.
نکته قابل توجه آنکه مسئولان وزارت صمت بارها تاکید کردند که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، با این حال طبق برآوردهای انجام شده از سوی این وزارتخانه، تولید خودرو تا پایان سال تا مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه جلو خواهد رفت؛ یعنی تولید خودرو در سال جاری تقریباً ۳۰ درصد از برنامه پیش بینی شده عقب می‌ماند.