تکلیف رقابت‌های انتخابی فرنگی‌کاران جوان روشن شد
تکلیف رقابت‌های انتخابی فرنگی‌کاران جوان روشن شد

به گزارش مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه در شهر شیراز برگزار می‌شود. بنا به درخواست کادر فنی و تأیید فدراسیون، کشتی گیران مدال آور مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان در صورت احراز شرایط سنی می‌توانند به صورت مستقیم، در این مسابقات انتخابی شرکت کنند. اسامی نفرات […]

به گزارش مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه در شهر شیراز برگزار می‌شود. بنا به درخواست کادر فنی و تأیید فدراسیون، کشتی گیران مدال آور مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان در صورت احراز شرایط سنی می‌توانند به صورت مستقیم، در این مسابقات انتخابی شرکت کنند.

اسامی نفرات مدال آور به شرح زیر است:

سجاد عباس پور (مازندران) امیرحسین خوانساری – شاهین بداغی- حسین قاسمی- محمد ناقوسی (خوزستان) محمد نصرتی (تهران) امیررضا ده بزرگی (فارس) سعید اسماعیلی- رضا ساکی (خوزستان) شاهرخ میکائیلی (قم)