تیراندازی افراد ناشناس در فلسطین اشغالی
تیراندازی افراد ناشناس در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیست از تیراندازی افراد ناشناس در فلسطین اشغالی خبر دادند. روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» گزارش داد که افراد ناشناس جمعه شب در شهر «قلنسوه» در مرکز فلسطین اشغالی اقدام به تیراندازی کردند. این رسانه صهیونیست همچنین افزود که نشانه های گلوله روی خودروها و سازه های منطقه دیده می […]

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیست از تیراندازی افراد ناشناس در فلسطین اشغالی خبر دادند.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» گزارش داد که افراد ناشناس جمعه شب در شهر «قلنسوه» در مرکز فلسطین اشغالی اقدام به تیراندازی کردند.

این رسانه صهیونیست همچنین افزود که نشانه های گلوله روی خودروها و سازه های منطقه دیده می شود.

روزنامه تایمز اسرائیل هم از آغاز تحقیقات درباره این حادثه توسط پلیس خبر داد.