جزئیات تولید خودرو در ۵ ماه امسال/ تولید سواری ۶ درصد افزایش یافت
جزئیات تولید خودرو در ۵ ماه امسال/ تولید سواری ۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای مربوط به تولید خودرو در پنج ماهه نخست امسال حاکی از آن است که در این بازه زمانی ۳۷۰ هزار و ۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۵۰ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو تولید شده بود رشد ۶ درصدی را […]

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای مربوط به تولید خودرو در پنج ماهه نخست امسال حاکی از آن است که در این بازه زمانی ۳۷۰ هزار و ۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۵۰ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو تولید شده بود رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در این مدت ۹ هزار و ۶۷۸ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال (۳ هزار و ۵۱۲ دستگاه) بیانگر رشد ۱۷۶ درصدی است.
در ۵ ماه نخست امسال ۸۰۶ دستگاه ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۲۴ دستگاه تولید شده بود حاکی از رشد ۵۵۰ درصدی است.
همچنین در این مدت تولید وانت از ۲۷ هزار و ۹۲۵ به ۴۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسید که رشد ۴۶ درصدی و تولید مینی بوس و اتوبوس از ۶۶۹ به ۷۴۶ دستگاه که رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.
به این ترتیب، در مجموع تا پایان مردادماه امسال ۴۲۲ هزار و ۷۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، حکایت از رشد ۱۰ درصدی دارد.
میزان تولید خودرو در ۵ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال

خودرو
میزان تولید
درصد تغییر

سواری
۳۷۰ هزار و ۴۸ دستگاه
+ ۶ درصد

کامیونت، کامیون و کشنده
۹ هزار و ۶۷۸ دستگاه
+ ۱۷۶ درصد

ون
۸۰۶ دستگاه
+ ۵۵۰ درصد

وانت
۴۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه
+ ۴۶ درصد

مینی بوس و اتوبوس
۷۴۶ دستگاه
+ ۱۲ درصد

مجموع تولید
۴۲۲ هزار و ۷۸ دستگاه
+ ۱۰ درصد