جلایی پور دستگیر نشده است
جلایی پور دستگیر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی نوشت: شلوغش نکنید. محمدرضا جلایی پور اصلاً بازداشت نشده بود. آقای جلایی پور امروز به دادسرا رفت و از وی تحقیق و سوال شد و خوش هم دادسرا را ترک کرد. خوب است دوستان توضیح دهند خبرسازی بازداشت وی با چه هدفی صورت […]

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی نوشت: شلوغش نکنید. محمدرضا جلایی پور اصلاً بازداشت نشده بود. آقای جلایی پور امروز به دادسرا رفت و از وی تحقیق و سوال شد و خوش هم دادسرا را ترک کرد. خوب است دوستان توضیح دهند خبرسازی بازداشت وی با چه هدفی صورت گرفته است.