جمع آوری ١٨٠٠ میلیارد تومان زکات در کشور
جمع آوری ١٨٠٠ میلیارد تومان زکات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیار در حاشیه هجدهمین اجلاس سراسری زکات، ظهر پنج شنبه بیان کرد: براساس آمارهای احصا شده طی ٩ ماه اول امسال بیش از یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان زکات در کل کشور جمع آوری شده است. وی ادامه داد: زکات واجب، مستحب، فطریه و کفاره ساختار زکات جمع آوری […]

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیار در حاشیه هجدهمین اجلاس سراسری زکات، ظهر پنج شنبه بیان کرد: براساس آمارهای احصا شده طی ٩ ماه اول امسال بیش از یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان زکات در کل کشور جمع آوری شده است.
وی ادامه داد: زکات واجب، مستحب، فطریه و کفاره ساختار زکات جمع آوری شده را طی ٩ ماهه اول امسال تشکیل می‌دهد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این اجلاس هجدهمین اجلاس سراسری زکات است که راهبرد اساسی این طرح آگاه سازی و مردمی سازی فریضه زکات بوده و لازم به ذکر است که این راهبرد هدف برنامه ریزی های کمیته امداد امام خمینی نیز بوده است.
به اعتقاد بختیاری جریان سازی و فرهنگ سازی موضوع زکات از جمله مطالباتی است که این گونه برنامه‌ها به دنبال دستیابی به آن هستند.
وی یادآور شد: ١١ درصد از زکات جمع آوری شده در کل کشور طرح ٩ ماه گذشته مربوط به زکات واجب و ٣۴ درصد نیز مربوط به زکات فطریه است.