جوزف بورل: توافق کردیم برجام را بر اساس مذاکرات وین احیا کنیم
جوزف بورل: توافق کردیم برجام را بر اساس مذاکرات وین احیا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی توییتری نوشت: یک دیدار ضروری با امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در اردن در شرایط افول روابط ایران و اتحادیه اروپا داشتم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نقض قوانین بین […]

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی توییتری نوشت: یک دیدار ضروری با امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در اردن در شرایط افول روابط ایران و اتحادیه اروپا داشتم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نقض قوانین بین المللی در خصوص لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل در این خصوص ادامه داد: تاکید کردم که باید حمایت نظامی از روسیه و سرکوب داخلی در ایران فوراً متوقف شود.
«جوزف بورل» با ندیده گرفتن نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ابتدا از سوی آمریکا در سال ۲۰۱۸ با خروج این کشور از توافق بین المللی سال ۲۰۱۵ و سپس انفعال اروپا در قبال تعهدات برجامی خود، اضافه کرد: توافق کردیم برای احیای برجام بر اساس مذاکرات وین، مجاری تماس باید باز بماند.
ادامه دارد ….