حریق ۸۰۰ خانواده را در افغانستان آواره کرد
حریق ۸۰۰ خانواده را در افغانستان آواره کرد

به گزارش ایسنا، یکی از مقامات پلیس به خبرنگاران اعلام کرد که خانواده های آواره به شهر “شبرغان”، مرکز ولایت جوزجان و ولایت بلخ پناه برده اند. این مقام پلیس همچنین اظهار کرد این آتش سوزی از تاریخ هشت اوت آغاز شده و یک روستا را در بر گرفته و روزانه پنج تا شش خانه […]

به گزارش ایسنا، یکی از مقامات پلیس به خبرنگاران اعلام کرد که خانواده های آواره به شهر “شبرغان”، مرکز ولایت جوزجان و ولایت بلخ پناه برده اند.
این مقام پلیس همچنین اظهار کرد این آتش سوزی از تاریخ هشت اوت آغاز شده و یک روستا را در بر گرفته و روزانه پنج تا شش خانه نیز به طور کامل یا جزئی آسیب می بیند. همچنین ۱۲۰ خانه مسکونی دیگر نیز در این حادثه طبیعی تخریب شده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، این حریق خسارات گسترده ای برجا گذاشته و تاکنون نیز مهار نشده است.
علت شروع آتش سوزی مشخص نشده است.
انتهای پیام